นางอัจฉรา  สงวนพงศ์

นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

 

 

 

  มาร์ชแม่บ้านมหาดไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 นางอัจฉรา  สงวนพงศ์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

นำคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เข้าเยี่ยมคารวะ

.ล.ปนัดดา  ดิศกุล รองนายกรัฐมนตรี พร้อมนี้ คณะของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้รับฟัง

การบรรยายและเยี่ยมชมวังวรดิศอีกด้วย

 

แบบคำร้องขอซื้อผ้าดอกแก้ว/เข็มสมาคม/ตราสมาคม New!!!

ตัวอย่างเครื่องแบบการแต่งกายสมาคมแม่บ้านมหาดไทย New!!!

ขอเชิญท่านสมาชิกแบ่งปันภาพกิจกรรมที่น่าสนใจใน Facebook

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย NEW!!!

เครื่องแบบสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คลิก!!!

web counter html code
Start May 21, 2009

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2219-879 สื่อสาร สป. 50166 Email Address :
dokkaewnews@gmail.com