นางอัจฉรา  สงวนพงศ์

นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

 

 

 

  มาร์ชแม่บ้านมหาดไทย

 

ดูย้อนหลัง

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน  2556 นางอัจฉรา  สงวนพงศ์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

นำคณะกรรมบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย บันทึกเทปรายการถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม  2556

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน  2556 นางอัจฉรา สงวนพงศ์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

นำคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทยร่วมลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

ตัวอย่างปกสมุดบันทึกแม่บ้านมหาดไทย (บันทึกดอกแก้ว) ประจำปี 2557

ดาวน์โหลดใบสั่งจอง click!!!

 

 

 

ขออภัย!!! อยู่ระหว่างการปรับปรุง

คลิกดูกระทู้ทั้งหมด

 พบกับช่องทางการสื่อสารใหม่ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย NEW!!!

ขอเชิญท่านสมาชิกแบ่งปันภาพกิจกรรมที่น่าสนใจใน Facebook

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย NEW!!!

เครื่องแบบสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คลิก!!!

web counter html code
Start May 21, 2009

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2219-879 สื่อสาร สป. 50166 Email Address :
dokkaewnews@gmail.com