นางขนิษฐา  บุญราช

นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

 

 

 

  มาร์ชแม่บ้านมหาดไทย

 

 

ฉบับ ก.ค.-ก.ย.2558

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน  2559 นางขนิษฐา  บุญราช นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธาน

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2559

ณ ห้องแกรนด์ A-B โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ

คลิกเพื่อ Download เอกสารเกี่ยวกับผู้จะเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ NEW!!

 

 

 

ใบสั่งจองเสื้อแจ๊คเก็ตสมาคมแม่บ้านมหาดไทย New!!!

 

ใบสั่งจองเสื้อกั๊กสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

 

แบบคำร้องขอซื้อผ้าดอกแก้ว/เข็มสมาคม/ตราสมาคม

ตัวอย่างเครื่องแบบการแต่งกายสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

ขอเชิญท่านสมาชิกแบ่งปันภาพกิจกรรมที่น่าสนใจใน Facebook

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย NEW!!!

ตัวอย่างบัตรสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คลิก!!!

 


Start May 21, 2009

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2219-879 สื่อสาร สป. 50166 Email Address :
dokkaewnews@gmail.com