นางขนิษฐา  บุญราช

นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

 

 

 

  มาร์ชแม่บ้านมหาดไทย

 

 

ฉบับ ก.ค.-ก.ย.2558

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นางขนิษฐา  บุญราช นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

และคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)

ถนนวิภาวดีฯ กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

Make It Happen By John Robert Powers  New!!!

 

แบบคำร้องขอซื้อผ้าดอกแก้ว/เข็มสมาคม/ตราสมาคม New!!!

ตัวอย่างเครื่องแบบการแต่งกายสมาคมแม่บ้านมหาดไทย New!!!

ขอเชิญท่านสมาชิกแบ่งปันภาพกิจกรรมที่น่าสนใจใน Facebook

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย NEW!!!

ตัวอย่างบัตรสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คลิก!!!

 


Start May 21, 2009

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2219-879 สื่อสาร สป. 50166 Email Address :
dokkaewnews@gmail.com