นางอัจฉรา  สงวนพงศ์

นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

 

 

 

  มาร์ชแม่บ้านมหาดไทย

 

 

ฉบับ ต.ค.-ธ.ค.2557

 

 

 

 

 

 

 

มื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 นางอัจฉรา  สงวนพงศ์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

เป็นประธานการประชุมนายกเหล่ากาชาดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ

 

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นางอัจฉรา  สงวนพงศ์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม  2557

ณ ห้องบันทึกเทปกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ กรุงเทพฯ

 

 

 

ใบสั่งจองเสื้อกาชาดประจำปี 2558 New!!!

 

แบบคำร้องขอซื้อผ้าดอกแก้ว/เข็มสมาคม/ตราสมาคม New!!!

ตัวอย่างเครื่องแบบการแต่งกายสมาคมแม่บ้านมหาดไทย New!!!

ขอเชิญท่านสมาชิกแบ่งปันภาพกิจกรรมที่น่าสนใจใน Facebook

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย NEW!!!

เครื่องแบบสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คลิก!!!

ฟรี Counter  
Start May 21, 2009

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2219-879 สื่อสาร สป. 50166 Email Address :
dokkaewnews@gmail.com