นางอัจฉรา  สงวนพงศ์

นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

 

 

 

  มาร์ชแม่บ้านมหาดไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 นายวิบูลย์  สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี

มอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด สป. มท. ประจำปี ๒๕๕๗ และ

งานมุทิตาจิต ประจำปี 2557 วันวารที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ซึ่งจัดโดย

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ทั้งนี้ นางอัจฉรา  สงวนพงศ์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประธาน-รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และรัฐวิสาหกิจ ร่วมงาน

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีฯ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 นางอัจฉรา  สงวนพงศ์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธาน

การประชุม โครงการ แม่บ้านมหาดไทย ร้อยรวมดวงใจ สมัครสมานสามัคคี ในการจัดกิจกรรมโครงการ แม่บ้านมหาดไทย เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ด้วยสมาธิบำบัดและวิธีธรรมชาติบำบัด

และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีฯ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นางอัจฉรา สงวนพงศ์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธาน

การประชุมเตรียมการจัดงานมุฑิตาจิต ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงมหาดไทย

 

 

แบบคำร้องขอซื้อผ้าดอกแก้ว/เข็มสมาคม/ตราสมาคม New!!!

ตัวอย่างเครื่องแบบการแต่งกายสมาคมแม่บ้านมหาดไทย New!!!

ขอเชิญท่านสมาชิกแบ่งปันภาพกิจกรรมที่น่าสนใจใน Facebook

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย NEW!!!

เครื่องแบบสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คลิก!!!

web counter html code
Start May 21, 2009

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2219-879 สื่อสาร สป. 50166 Email Address :
dokkaewnews@gmail.com