หน้าแรก \ ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมฯ \ ข่าว

มมท.จ.เลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอ


วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย มอบหมายนางสาวิตรี หาญปรีชาสวัสดิ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอ   เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน และมีภาคส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา  ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้  ณ  รพ.สนามจังหวัดเลย (แห่งที่ 3) มณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

Copyright 2017. All Rights Reserved.