หน้าแรก \ ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมฯ \ ข่าว

มมท.ยโสธร (อ.เลิงนกทา) ร่วมมอบสิ่งของให้ครอบครัวผู้ประสบภัย


วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางพัทธานันท์ ยังตรง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางวิชชุฎา เข็มเพชร รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ เงินช่วยเหลือ ให้แก่ ราษฎร ผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพศวัต สิริกุลพัฒนสาร ผู้แทนนายอำเภอเลิงนกทา พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยอำเภอเลิงนกทา , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว ณ บ้านเลขที่ 89 หมู่ 1 ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

Copyright 2017. All Rights Reserved.