หน้าแรก \ ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมฯ \ ข่าว

มมท.ยโสธร(อ.เลิงนกทา) ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่


วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นางพัทธานันท์ ยังตรง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร มอบหมายให้สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยอำเภอเลิงนกทา ร่วม โครงการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ , ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเลิงนกทา , หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , ผู้บริหารสถานศึกษา , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศาลาประชาคมบ้านด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยได้มีการออกหน่วยให้บริการประชาชน จากทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน การฉีดวัคซีนโควิด - 19 , การแจ้งข้อราชการที่สำคัญ , การรับฟังปัญหาความต้องการของพื้นที่เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง ได้ลงพื้นที่ เยี่ยมผู้เปาะบาง พร้อม มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มผู้เปาะบางในพื้นที่ตำบลสามแยก จำนวน 5 ราย ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว อำเภอเลิงนกทา ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

Copyright 2017. All Rights Reserved.