หน้าแรก \ ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมฯ \ ข่าว

มมท.ยโสธร (อ.ทรายมูล) เยี่ยมให้กำลังใจผู้มาฉีดวัคซีน


วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นางพัทธานันท์ ยังตรง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางวิชชุฎา เข็มเพชร นายอำเภอทรายมูล /รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอทรายมูล ผอ.รพ.สต.บ้านโคกยาว ปลัดอำเภอ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 3 แก่ประชาชน ณ รพ.สต.บ้านโคกยาว อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

Copyright 2017. All Rights Reserved.