หน้าแรก \ ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมฯ \ ข่าว

มมท.ยโสธร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ


วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นางพัทธานันท์ ยังตรง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางวิชชุฎา เข็มเพชร รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2565 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้า และประชาชนชาวจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีฯ ณ ศาลาสุนทรจิตตานุสรณ์ วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

Copyright 2017. All Rights Reserved.