หน้าแรก \ ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมฯ \ ข่าว

มมท.ยโสธร(อ.ทรายมูล) ร่วมปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพร


วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. นางพัทธานันท์ ยังตรง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร มอบหมายให้สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยอำเภอทรายมูล นำโดย นายณัฐพงษ์มิณร์ ตั้งตระกูล ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลไผ่ ร่วมขับเคลื่อนและรณรงค์ให้ประชาชนปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรในพื้นที่ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล ทั้งนี้ อำเภอทรายมูลได้ดำเนินโครงการ "อำเภอสุขภาพดี 50 ความดี 54 หมู่บ้าน" เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาส "สถาปนาจังหวัดยโสธร ครบ 50 ปี" โดยโครงการดังกล่าวได้กำหนดกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ 1. การบริหารขยะภายใต้วาระ "อำเภอทรายมูลสะอาด" 2. ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้และพืชสมุนไพร 3.ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ดังกล่าว

Copyright 2017. All Rights Reserved.