หน้าแรก \ ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมฯ \ ข่าว

มมท.แม่ฮ่องสอนร่วมพิธีทำบุญสมโภชปราสาท ฯ


วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นางจิราภรณ์  โมสิกรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีทำบุญสมโภชปราสาทและระเบียงทางเดินวัดก้ำก่อหรือซุ้มประตูทางเข้าไปสู่ศาลาการเปรียญ โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี 

 
สำหรับวัดก้ำก่อ (ก้ำก่อภาษาไทยใหญ่แปลว่า "ดอกบุนนาค") ก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2433 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 13 ค่ำ เเดือน 2 ปีขาล จ.ศ. 1252 เป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่คู่เมืองสามหมอก วัดก้ำก่อมีสิ่งปลูกสร้างที่โดดเด่น คือมีซุ้มประตูทางเข้าไปสู่ศาลาการเปรียญ ในภาษาไทใหญ่เรียกว่า "ส่างหว่าง"  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของอาคารทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามแบบสถาปัตยกรรมไทใหญ่จะมีเฉพาะอาคารวัดเท่านั้นไม่มีในอาคารบ้านเรือนของชาวบ้านทั่ว ๆ ไป   ///

Copyright 2017. All Rights Reserved.